O nas

www.glina.pl
Przez wiele lat nabieraliśmy doświadczenia, które owocuje najwyższym poziomem usług. Głównym profilem działalności jest kompleksowa obsługa naszych klientów w zakresie doradztwa z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych i dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami oraz usług z obszaru ochrony środowiska.

Obsługując podmioty gospodarcze w zakresie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz pozyskiwania funduszy z rządowych agencji,  przyświeca nam dbałość o efekty naszej pracy.

W swojej pracy staramy się wychodzić na przeciw potrzebom naszych klientów stawiających wysokie wymagania prawne jak i ekonomiczne. Realizujemy również wnioski już rozpoczęte, będące w trakcie procedowania.
Wśród naszych stałych klientów są wysoko wyspecjalizowane firmy regionalne i krajowe. Długoletnia współpraca jest dowodem sprawdzonych, kompetentnych rad jakich staramy się udzielać podczas obsługi.

Naszym klientom gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług.

 

Obowiązki dotyczące substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych CRO

Zgodnie z art. 19 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, został utworzony Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 1.4.1

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: Rozwój MŚP   Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”) Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1] („dyrektywa OOŚ”) Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie …

Czytaj więcej