O nas

www.glina.pl
Przez wiele lat nabieraliśmy doświadczenia, które owocuje najwyższym poziomem usług. Głównym profilem działalności jest kompleksowa obsługa naszych klientów w zakresie doradztwa z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych i dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami.

Początkowo mieściliśmy się w Rzeszowie na ul. Szopena 5 a dziś mogą Państwo trafić do nas w Krasnem pod numerem 734.

Obsługując podmioty gospodarcze w zakresie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz pozyskiwania funduszy z rządowych agencji,  przyświeca nam dbałość o efekty naszej pracy.
W swojej pracy staramy się wychodzić na przeciw potrzebom naszych klientów stawiających wysokie wymagania prawne jak i ekonomiczne. Realizujemy również wnioski już rozpoczęte, będące w trakcie procedowania.
Wśród naszych stałych klientów są wysoko wyspecjalizowane firmy regionalne i krajowe. Długoletnia współpraca jest dowodem sprawdzonych, kompetentnych rad jakich staramy się udzielać podczas obsługi.

Naszym klientom gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Karta informacyjna przedsięwzięcia Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Stworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK,) to obowiązek jaki nakłada na gminę nowelizacja ustawy od 1 stycznia 2012 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): wykonamy kompleksową dokumentację do uzyskania pozwolenia …

Czytaj więcej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013 podkarpackie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach …

Czytaj więcej