Gdzie kierować wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska?

Gdzie kierować wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska?

Zgodnie z art. 277 ust. 1 i 2 POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, z zastrzeżeniem: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (miejsce rejestracji, tj. miejsce wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub miejsce nadania numeru statystycznego Regon)

Rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie :

od dnia 1 września 2007 r. rachunek prowadzony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 14 – nr rachunku 62 1930 1389 2700 0701 4802 0027

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *