Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu wkrótce kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

 

 

 

Przygotuj się do kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach następujących Funduszy Grantowych:

  • Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu,
  • Funduszu Study Tour

 

[important]Alpejsko-Karpacki Most Współpracy[/important]

Główny cel Programu można wyrazić poprzez komunikaty stosowane w ramach poszczególnych obszarów tematycznych:

  • środki przyznawane w ramach SPPW przyczyniają się do rozwoju peryferyjnych i zmarginalizowanych regionów Polski poprzez finansowanie wielo-tematycznych projektów

rozwoju lokalnego,

  • Program finansuje projekty mające na celu poprawę ochrony wschodnich granic Unii, zarządzania imigracją i problematyką uchodźstwa, jak również finansuje kampanie społeczne na temat wzmacniania bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • środki przyznawane w ramach Programu umożliwiają zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji przyjaznych środowisku, dotyczących poprawy gospodarki odpadami i efektywności energetycznej, energii odnawialnej, wzmocnienia różnorodności biologicznej i ochrony środowiska naturalnego. W zakresie systemów transportu publicznego, SPPW umożliwia poprawę ich zarządzania, bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności,
  • SPPW zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez udostępnienie kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom oraz poprzez wspieranie zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu,
  • środki udostępniane w ramach SPPW umożliwiają ogólnopolską promocję zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób zakaźnych. Środki Programu wspierają również usługi opieki społecznej w regionach zmarginalizowanych,
  • środki szwajcarskie przyczyniają się do ustanowienia i pogłębiania obecnej polsko-szwajcarskiejwspółpracy w obszarze badań oraz wzmacniania powiązań akademickich pomiędzy Polską a Szwajcarią w zakresie nauki, technologii i innowacji poprzez współpracę naukową,
  • Program promuje społeczeństwo obywatelskie, niezbędne do pogłębienia spójności społeczno-gospodarczej w Polsce, oraz promuje i/lub wzmacnia partnerstwo pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii.

Działania informacyjne i promocyjne można realizować poprzez:
* konferencje otwierające / informacyjne, imprezy promocyjne / skierowane do ogółu społeczności (fora, targi, dni otwarte),
* kontakty z mediami:
* konferencje prasowe, briefingi, wywiady,
* materiały prasowe, informacje prasowe, biuletyny informacyjne, artykuły itp.,
* spoty reklamowe, filmy promocyjne, audycje radiowe i telewizyjne,
* punkty informacyjne (ogólne i poświęcone poszczególnym obszarom tematycznym),
* publikacje w formie elektronicznej i papierowej (broszury, foldery, ulotki itp.),
* strony internetowe,
*  warsztaty,
*  inne materiały promocyjne, itp.
Powyższa lista zawiera standardowe, najczęściej stosowane narzędzia i nie jest wyczerpując

Więcej szczegółów?

Zadzwoń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *