baza CRO aktualizacja

Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:

1. Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.
2. Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla urządzeń (poza rozdzielnicami elektrycznymi) i systemów ochrony p-poż zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq F-gazów, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
3. Termin zamknięcia przez operatorów Kart założonych dla rozdzielnic elektrycznych zawierających poniżej 6 kg gazu SF6, sporządzonych dla rozdzielnic elektrycznych dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą.
4. Termin założenia przez operatorów nowych Kart dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed tą datą zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg F-gazów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *