Nie wynajmuj urzędnika

jak napisała gazeta Dziennik Gazeta Prawna w artykule „Chcesz dostać pieniądze z Unii? Wynajmij urzędnika”

Urzędnicy decydujący o podziale unijnych dotacji dorabiają po godzinach pracy pisząc i poprawiając cudze projekty. Wykorzystują luki w procedurze. Przedsiębiorcy startujący w konkursach o unijne pieniądze alarmują, że to działanie nieetyczne. Firmy, które korzystają z usług nieuczciwych urzędników, zyskują bowiem przewagę w konkursach, w których dzielone są dotacje. Ewidentny konflikt interesów wynika też stąd, że urzędnicy mogą kopiować pomysły zawarte we wnioskach i odsprzedawać je firmom ubiegającym się o dotacje w innych województwach.

Źródło: DGP, Publikacja: 23 stycznia 2012

z nami nie musisz tego robić!

Opłaty za korzystanie ze środowiska

[important]OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA[/important]

są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.

Art. 284. 1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.