Ochrona ŚrodowiskaOchrona srodowiska

Doradzamy w zakresie obowiązków wynikających z szeroko rozumianego prawa ekologicznego  od uregulowania stanu formalno-prawnego, poprzez określenie zakresu obowiązków i wdrożenie ich w przedsiębiorstwie, aż po bieżący nadzór nad ich prawidłowym przestrzeganiem.

Zapewniamy  stałą obsługę prawno-techniczną  i nadzór nad zgodnością prowadzonej działalności z przepisami ochrony środowiska.

  • Rejestracja i obsługa Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
  • Koordynacja działań wynikająca z obowiązków ustawy o opłacie produktowej i depozytowej – dotyczącej opakowań wprowadzonych na rynek, sporządzanie sprawozdań oraz naliczanie opłaty produktowej do Urzędu Marszałkowskiego,
  • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
  • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów,
  • Prowadzenie zgodnej z wymogami prawa ewidencji wytwarzanych odpadów,
  • Sporządzanie rocznych zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do Urzędu Marszałkowskiego,
  • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, składowania odpadów na składowisk
  • Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska oraz reprezentowanie przedsiębiorcy na mocy udzielonego pełnomocnictwa,
  • Okresowe przeglądy środowiskowe na terenie zakładu w celu weryfikacji istniejących obowiązków/stanu ochrony środowiska i określenia koniecznych działań w celu zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
  • Cykliczny audyt na zakładzie stwierdzający ewentualne niezgodności w zakresie przepisów ochrony środowiska

Z nami możesz liczyć na kompleksową i fachową  pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących ochrony środowiska przy stałym monitoringu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *