Obowiązki dotyczące substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych CRO

Zgodnie z art. 19 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, został utworzony Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Czytaj dalej Obowiązki dotyczące substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych CRO