Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska – ulegają corocznej zmianie.

Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. 74, poz.945)